Bohovia

Bohovia Stvoritelia

Z pôvodných Bohov, Stvoriteľov, ostali existovať so zámerom chrániť existenciu už len dvaja bohovia – E´li [iláj] a Mišakal. Zároveň tvoria dvojicu bohov – Otca a Matku – ktorí sú najviac uctievaní. Ich uctievači si hovoria Pravoveriaci, a silne pohŕdajú ostatnými náboženstvami. Práve od nich získavajú klerici a paladinovia svoju moc liečiť, očisťovať a bojovať proti zlu.

Niektoré rasy či kultúry majú dochované zmienky aj o ostatných Stvoriteľoch, prípadne ich aj uctievajú, avšak ich mená sú medzi bežnými ľuďmi v Aggalione takmer zabudnuté.

 

Bohovia Šťastia

Bohovia Šťastia existujú, pokiaľ si ľudia niečo od nich prajú a pokiaľ ich primerane uctievajú. Ľudská duša je malý kúsok mágie, a keď sa týchto kúskov stretne veľa s rovnakými zámermi a emóciami, vytvára to niečo vyššie – a táto existencia dostala názov Boh Šťastia. Bohovia Šťastia sa vedia prihovárať svojim najsilnejšie veriacim skrz sny a vízie. Tí silnejší sa dokonca vedia aj zjavovať v hmotnom svete a plniť priania svojim veriacim, varovať ich, či im dávať užitočné rady. Medzi najznámejších patria:

  1. Adnan – bohyňa láska a zvádzania
  2. Magther – boh pravdy a poznania
  3. Banjo – boh bardov a hudobníkov

 

Temní Bohovia

Bohovia, ktorí sú proti existencii materiálnej sféry, a pridali sa na R’Heasovu stranu. Uctievajú ich prevažne pomätenci, ktorí bažia po sile a veria ich sľubom a lákaniu.

 

Boh smrti

Po udalostiach medzi Bohmi sa Chemos rozhodol, že nechce bojovať, ani nijako zasahovať do diania sveta živých. Niekto vraví, že sa pomiatol. Chodí po svete a pomáha zblúdilým dušiam odísť do Raja, vyháňa zlých duchov, a za tie roky získal aj mnoho priaznivcov, ktorí si všeobecne hovoria Kult záhrobia.