Organizácie a spolky

Svetské a obchodnícke organizácie:

Rytieri Žltej Ľalie

Mnoho znudených, mladých a rozmaznaných šľachticov zatúžilo po sláve a dobrodružstve, čo malo za následok vznik tejto organizácie. Bojujú na frontoch po boku kráľovských vojsk či chránia dediny pred hrozbami a tvrdia, že ich činy majú vyšší účel. Sú čestní a pomáhajú komukoľvek, kto to potrebuje, ale na druhú stranu sa rozhodne nerozpráva o ich skromnosti ani nízkom sebavedomí. V politike sa im nedarí presadiť, zato sú však veľmi obľubení medzi prostým ľudom.

 

Hnutie Ruže a Koruny (“Hnutie”)

Niekoľko mocných šľachtických rodov, uvedomelých aktuálnej dekadentnej situácie Jatomdanu, utvorilo alianciu, prostredníctvom ktorej oficiálne “obhajujú záujmy koruny”. Povráva sa, že väčšina konzulov koná a radí kráľovi v súlade so záujmami Hnutia. Okrem ulievania si značných obnosov majú vraj pod palcom väčšinu Levitarských hliadok a veľkú časť Jatomdanských légií.

 

Šedé plášte

Hovorí sa o nich ako o šedej eminencií, ktorá zastáva záujmy ľudu. O tejto organizácií sa veľa nevie, ale spája sa s potieraním korupcie a vykonávaním spravodlivosti tam, kde právo zlyhalo, čo sa šlachte a mocenstvu príliš nepozdáva. Každý, kto by bol usvedčený ako sympatizant šedých plášťov, bude bez milosti popravený za vlastizradu.

 

Čierne srdce

Sekta vrahov, profesionáli vo svojom remesle. Povráva sa, že sú namočení v uctievaní temných bohov. Obete neokrádajú, iba vykonajú čistú prácu a bez stopy zmiznú. Vzhľadom na to, že oficiálne ešte nechytili nikoho, kto by bol členom tejto sekty, o nich kolujú chýry, že majú úzke spojenie s Hnutím.

 

Cech zlatých prstov (“Cech”)

Čisté ruky znamenajú špinavé peniaze a ruky členov tohoto cechu nemajú v čistote konkurenciu. Konajú organizovaný zločin, či už na objednávku alebo spontánne, ale v každom meste, kam prídu, majú na svoje remeslo monopol a konkurencie sa efektívne zbavujú. U správnych osôb z Cechu sa vraj dá zohnať forma “poistenia” pred krádežou.Svorná družina

Zoskupenie žoldnierov a lovcov odmien známe po celom kráľovstve. Pomáhajú udržiavať poriadok a keď nemajú na práci nič iné, privyrábajú si menšími zakázkami. Politicky sa neangažujú, ide im len o (prevažne) poctivý zisk, majú však vnútornú hierarchiu a spolupracujú aj na väčšie vzdialenosti.

 

Náboženské a magické organizácie:

Veľmi záhadné zoskupenia. Obvykle nemajú záujem účastniť sa na politickom dianí, ale pracujú na svojich vlastných cieľoch. Ak sa im darí dostať to, čo chcú, nie sú nebezpečné.

Náboženské zoskupenia sú vedené kňazmi, veľkňazmi či paladinmi a dávajú svojmu ľudu správu od bohov. Jediné veľké zoskupenie je Cirkev Matky a Otca; ostatní bohovia buď nie sú tak mocní alebo je ich uctievanie zakázané.
Členmi magických organizácií bývajú prevažne arcimágovia a vyššie postavení mágovia. Nižší mágovia nebývajú verbovaní kvôli riziku špionáže, ale bývajú poverení menšími úlohami, čím si postupne získavajú dôveru.

 

Cirkev Matky a Otca

Poslední dvaja z bohov Stvoriteľov, Otec a Matka, učia svojich uctievačov ako žiť. Kňazi a paladinovia šíria ich múdrosť, snímajú z ľudí ich hriechy a pomáhajú im opäť vstať. Mnoho kňazov a ešte viac paladinov zasväcuje svôj život boju s démonmi, temnotou a iným zlom.

 

Smaragdový Rád (“Rád”)

Najmocnejšie spoločenstvo mágov. Svoj vplyv získali v prvom rade vďaka sympatizácií s Hnutím. Nikto si nie je úplne istý tým, o čo im ide, ale často sa s ich príchodom objavia aj iné problémy.Uctievači Temnoty

Ľudia zaslepení chamtivosťou a túžbou po moci sa nechajú často zviesť na nesprávne chodníčky, z ktorých už niet cesty späť…