Popis sveta

Bližší popis sveta

Mocné kráľovstvo Jatomdan pod vládou Karla Rudolfa III. Márnotratného trpí výnimočne slabou rukou panovníka. Jeho moc preberajú drakonianskí konzuli, pričom každý z nich uplatňuje svoje právomoci na čo najširšie okolie. Jeden z ich šlachtických poskokov je Róbert I. Veľký z Údolnej. Ten vysiela svojich vymáhačov do provincií ako spadajúcich pod neho, tak i ďaleko za dosahom jeho chamtivých paprčí.

Kráľovské mesto Auripulum (ľudovo Auripula) sa tiež dostalo pod vplyv Róberta I. Najprv zažilo svoju chvíľku slávy vďaka zlatej horúčke. Avšak zlatá žila nebola tak veľká ako sa očakávalo. S poklesom ťažby sa o mesto kráľ prestal zaujímať a tým Auripula stratila jeho ochranu. Starosta je veľmi láskavý muž, ktorý zvykne ľudom vyhovieť aj v odklade platby daní. Zatiaľ sa mu vždy darilo so šľachticom Róbertom dohodnúť. Mesto sa rúti do prdele, ale zvesela. Medzi jeho dominanty patria kasíno či kúpele u Bona Dažé, kde sa stretávajú významní občania užívajúci si posledné zbytky slávy tohto ešte donedávna bohatého baníckeho mesta.