Povolania

 

Povolania Voľné Zarezervované
Mešťan

(Remeselník,

Pracovník verejných služieb, Iné)

4 2
Horník 3
Obchodník 3 2
Kováč / Kováčov učeň 2
Roľník 1 1
Garda 5
Hájnik 1
Žoldák 0  3
Kurtizána / Masér 2 1
– Špecialisti –
Elementálny mág 3
Runový mág 0  1
Zaklínač / Bard / Striga 1
Alchymista 0 1
Kňaz / Paladin 1 1
– Extra status –
Žobrák 1
Zeman 0 1

 

Rezervácia a registrácia povolania:

(1.) Odošle sa vyplnený formulár s návrhom povolania – povolanie musí korešpondovať s vyplnenými údajmi, rozhodujú o tom organizátori spoločne.

(2.) Po potvrdzovacom e-maile a upresnení od organizátorov je povolanie pre hráča zarezervované na 14 dní.

(3.) Zaplatením poplatku hráč potvrdzuje záujem a postavu.

(i.) Kto prvý príde, ten prvý melie!

(ii.) Postavy nemá zmysel riešiť s jednotlivými orgami pred odoslaním registračného formulára (1.)! Priestor pre riešenie postavy je až po potvrdzovacom e-maile (2.).

 

Mešťan – pobýva v Auripule už dlhší čas. Má tu nejakú prácu, ktorá ho živí (hrobár, pisár, kuchár,…) a svojou činnosťou prispieva k rastu mesta.

Horník – člen skupiny, ktorá prišla do Auripuly v ošiali zlatej horúčky. Zo zlata toho už síce veľa neostalo, ale ešte stále si zarobí dosť na večerné posedenie v miestnej hospode.

Obchodník – obchodníci so zmiešaným tovarom v Auripule. Niektorí sú v kontakte so Severom, ale často k nim zavítajú aj karavány z Dalgaru.

Kováč / Kováčov učeň – expert na spracovanie rúd, kovanie zbraní a zbrojí, ich opravu a prípadne na výrobu zámkov.

Roľník – obrába úrodnu pôdu v Auripule. Zohnať jedlo pre neho nie je problém, a ak je bohatá úroda, dokáže si aj slušne zarobiť.

Gardista – človek dohliadajúci na poriadok v meste Auripulum. Mesto síce nie je vo vojnovom stave, ale často sa nájde hrozba, ktorú treba zahnať hrubou silou.

Hájnik – stará sa o les a loví divokú zver, aby si zabezpečil obživu. Ak má úspešný deň, natrafí ale aj na krajšie úlovky.

Žoldák – člen bandy nádejníkov, ktorí vypomáhajú garde, ak ide do tuhého. Za rozumný peniaz si môžeš kúpiť jeho služby.

Kurtizána / Masér – kúpele v Auripule sú známe v široko-ďaleko. Ak je niekto slušne informovaný o dianí, tak potom to určite bude jedna z týchto slečien.

Elementálny mág – vždy sa združuje s ďalšími pri magických miestach, ako žaby na prameni… Nikto si však nie je úplne istý tým, čo robí, popravde možno ani on sám nie.

Runový mág – zbiera divné veci, zaujíma sa o ešte divnejšie veci… Je to vôbec mág?

Zaklínač / Bard / Striga – jeho básničky napálili nejedného odvážlivca, ktorý si trúfol mu odporovať.

Alchymista – víno, síra, zlatokvietok… Po jeho poslednom pokuse už nemá strechu nad hlavou.

Kňaz / Paladin – šíri múdrosť svojho boha medzi prostý ľud. Kňazi Otca a Matky dokážu ako jediní odpúšťať hriechy. Avšak aj tí ostatní svojím požehnaním posilnia na tele aj na duši.

Žobrák – odkedy prehral aj gate, snaží sa prežiť, ako to ide. Svojím rozprávaním však dokáže zaujať mnohých okoloidúcich.

Zeman – miestny zbohatlík. Nemajú ho príliš v láske, avšak jeho pozemky mu vynášajú slušné peniaze.