Úvod

Súhrn

Machové poviedky II. je sandbox LARP s prvkami high fantasy. Zasadený je do sveta Aggalion, kde dobro prevažuje nad zlom hlavne vďaka zdravému humoru. Nejakú cenu ho to ale vždy stojí a bez hrdinov či mágie to tiež nejde. Temnota je tradične štýlovo temná, svet dobra zas pestrý ako jednorožec po hubičkách.

Príď, pútnik, a skús ovplyvniť beh mestečka Auripula s jeho cechmi a náboženstvami, alebo zlož svoje kosti v hospode U čierneho vola, v kúpeľoch U Bona Dažé … či prípadne na miestnom cintoríne.

 

Popis sveta

Mocné kráľovstvo Jatomdan pod vládou Karla Rudolfa III. Márnotratného trpí výnimočne slabou rukou panovníka. Jeho moc preberajú drakonianskí konzuli, pričom každý z nich uplatňuje svoje právomoci na čo najširšie okolie. Jeden z ich šlachtických poskokov je Róbert I. Veľký z Údolnej. Ten vysiela svojich vymáhačov do provincií ako spadajúcich pod neho, tak i ďaleko za dosahom jeho chamtivých paprčí.

Kráľovské mesto Auripulum (ľudovo Auripula) sa tiež dostalo pod vplyv Róberta I. Najprv zažilo svoju chvíľku slávy vďaka zlatej horúčke. Avšak zlatá žila nebola tak veľká ako sa očakávalo. S poklesom ťažby sa o mesto kráľ prestal zaujímať a tým Auripula stratila jeho ochranu. Starosta je veľmi láskavý muž, ktorý zvykne ľudom vyhovieť aj v odklade platby daní. Zatiaľ sa mu vždy darilo so šľachticom Róbertom dohodnúť.

Mesto sa rúti do prdele, ale zvesela. Medzi jeho dominanty patria kasíno či kúpele u Bona Dažé, kde sa stretávajú významní občania užívajúci si posledné zbytky slávy tohto ešte donedávna bohatého baníckeho mesta.

 

Čas a miesto

28. 6. – 1. 7. 2018

Vsetín, Horní Jasenka, Česká republika

 

Ceny

  • Vstupné 500 – 700 Kč, podľa poradia v zozname registrovaných,
  • Možnosť doplatiť si za jedlo 3x denne (áno, aj teplé),
  • Možnosť kúpy trička / mešca,

Viac informácií v sekcii Registrácia.